Chào bạn! Bạn đã bắt đầu học Tiếng Anh lớp 10 và hiện đang tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp trong môn học này? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về một số cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh lớp 10. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thì quá khứ đơn (khẳng định)

Trong Tiếng Anh, chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để diễn đạt về hành động đã xảy ra trong quá khứ. Thì quá khứ đơn thường được sử dụng để nói về những hành động đã kết thúc hoặc diễn ra trong quá khứ. Để tạo thành thì quá khứ đơn khẳng định, chúng ta thêm đuôi “ed” vào động từ đối với các động từ thông thường và sử dụng dạng bất quy tắc đối với các động từ không tuân theo quy tắc này.

Ví dụ:

Dạng khẳng định của động từ “be”

Động từ “be” là một trong những động từ quan trọng nhất trong Tiếng Anh. Đây là động từ để diễn đạt về trạng thái, tình cảm, hoặc vị trí của một người hoặc vật. Để sử dụng dạng khẳng định của động từ “be” trong thì quá khứ đơn, chúng ta sử dụng “was” cho ngôi thứ nhất số ít và “were” cho các ngôi còn lại.

Ví dụ:

Dạng khẳng định của các động từ thường

Để tạo thành dạng khẳng định của các động từ thường trong thì quá khứ đơn, chúng ta thêm đuôi “ed” vào cuối động từ.

Ví dụ:

Câu hỏi với từ để hỏi

Trong Tiếng Anh, chúng ta sử dụng các từ để hỏi như “where”, “what”, “when”, “how” để hỏi về thông tin cụ thể. Khi tạo câu hỏi, chúng ta đặt từ để hỏi ở đầu câu và sau đó là từ “did” trừ khi từ để hỏi đã là động từ “be” đóng vai trò chính trong câu.

Ví dụ:

Hỏi và trả lời câu hỏi

Cuối cùng, để thực hành các cấu trúc ngữ pháp này, chúng ta có thể thực hiện các bài tập và trả lời câu hỏi với người khác. Hãy cùng nhau làm việc theo cặp và hỏi đáp với nhau các câu hỏi từ bài tập 7.

Ví dụ:

Nhớ rằng việc luyện tập thường xuyên là rất quan trọng để nắm vững các cấu trúc ngữ pháp này. Hãy thực hiện các bài tập và luyện tập đều đặn để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Đó là một số cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh lớp 10 mà bạn cần biết. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp trong Tiếng Anh và sẽ giúp bạn tiến bộ trong việc học ngôn ngữ này. Hãy tiếp tục nỗ lực và không bỏ cuộc!

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình học Tiếng Anh lớp 10 tại trang web Bí Kíp Điểm 10.

Unit 1 lớp 10 Grammar Builder trang 108 | Tiếng Anh 10 Friends Global - Bí Kíp Điểm 10

Unit 1 lớp 10 Grammar Builder trang 108 | Tiếng Anh 10 Friends Global

Chào bạn! Bạn đã bắt đầu học Tiếng Anh lớp 10 và hiện đang tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp trong môn học này? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về một số cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh lớp 10. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thì quá khứ đơn (khẳng định)

Trong Tiếng Anh, chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn để diễn đạt về hành động đã xảy ra trong quá khứ. Thì quá khứ đơn thường được sử dụng để nói về những hành động đã kết thúc hoặc diễn ra trong quá khứ. Để tạo thành thì quá khứ đơn khẳng định, chúng ta thêm đuôi “ed” vào động từ đối với các động từ thông thường và sử dụng dạng bất quy tắc đối với các động từ không tuân theo quy tắc này.

Ví dụ:

 • I looked (nhìn)
 • She studied (học)
 • He stopped (dừng)

Dạng khẳng định của động từ “be”

Động từ “be” là một trong những động từ quan trọng nhất trong Tiếng Anh. Đây là động từ để diễn đạt về trạng thái, tình cảm, hoặc vị trí của một người hoặc vật. Để sử dụng dạng khẳng định của động từ “be” trong thì quá khứ đơn, chúng ta sử dụng “was” cho ngôi thứ nhất số ít và “were” cho các ngôi còn lại.

Ví dụ:

 • I was (tôi đã là)
 • They were (họ đã là)
 • She was (cô ấy đã là)

Dạng khẳng định của các động từ thường

Để tạo thành dạng khẳng định của các động từ thường trong thì quá khứ đơn, chúng ta thêm đuôi “ed” vào cuối động từ.

Ví dụ:

 • The train stopped (chuyến tàu dừng lại)
 • My friends worked (bạn của tôi đã làm việc)
 • We tried (chúng tôi đã thử)

Câu hỏi với từ để hỏi

Trong Tiếng Anh, chúng ta sử dụng các từ để hỏi như “where”, “what”, “when”, “how” để hỏi về thông tin cụ thể. Khi tạo câu hỏi, chúng ta đặt từ để hỏi ở đầu câu và sau đó là từ “did” trừ khi từ để hỏi đã là động từ “be” đóng vai trò chính trong câu.

Ví dụ:

 • Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
 • What did you do on Saturday evening? (Bạn làm gì vào tối thứ Bảy?)
 • When did you get up this morning? (Bạn dậy lúc mấy giờ sáng nay?)

Hỏi và trả lời câu hỏi

Cuối cùng, để thực hành các cấu trúc ngữ pháp này, chúng ta có thể thực hiện các bài tập và trả lời câu hỏi với người khác. Hãy cùng nhau làm việc theo cặp và hỏi đáp với nhau các câu hỏi từ bài tập 7.

Ví dụ:

 • A: Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)
  B: I live in Hanoi. (Tôi sống ở Hà Nội.)

Nhớ rằng việc luyện tập thường xuyên là rất quan trọng để nắm vững các cấu trúc ngữ pháp này. Hãy thực hiện các bài tập và luyện tập đều đặn để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Đó là một số cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh lớp 10 mà bạn cần biết. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp trong Tiếng Anh và sẽ giúp bạn tiến bộ trong việc học ngôn ngữ này. Hãy tiếp tục nỗ lực và không bỏ cuộc!

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình học Tiếng Anh lớp 10 tại trang web Bí Kíp Điểm 10.