Hãy cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề thú vị trong sách giáo khoa Địa lí 11 – Bài 4: Thực hành: Hiểu về toàn cầu hóa và khu vực hóa. Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá những vấn đề to lớn mà toàn cầu hóa và khu vực hóa đem lại cho các nước đang phát triển.

Tác động của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Toàn cầu hóa mang đến cho các nước đang phát triển nhiều cơ hội và thách thức đáng kể. Hãy cùng điểm qua những tác động này một cách chi tiết:

Cơ hội

Thách thức

Toàn cầu hóa cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho tự nhiên và môi trường sống:

Tác động của khu vực hóa đối với các nước đang phát triển

Khu vực hóa cũng mang đến cho các nước đang phát triển nhiều cơ hội và thách thức riêng. Hãy cùng điểm qua những tác động này:

Cơ hội

Thách thức

Tuy nhiên, xu hướng khu vực hóa kinh tế cũng đặt ra một số thách thức như:

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các bài tập khác trong sách giáo khoa Địa lí 11 – Chân trời sáng tạo, hãy truy cập Bí Kíp Điểm 10. Cùng nhau chinh phục kiến thức Địa lí và đạt điểm 10 thôi nào!

Giải SGK Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo) Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa - Bí Kíp Điểm 10

Giải SGK Địa lí 11 (Chân trời sáng tạo) Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa

Hãy cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề thú vị trong sách giáo khoa Địa lí 11 – Bài 4: Thực hành: Hiểu về toàn cầu hóa và khu vực hóa. Trong bài này, chúng ta sẽ khám phá những vấn đề to lớn mà toàn cầu hóa và khu vực hóa đem lại cho các nước đang phát triển.

Tác động của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Toàn cầu hóa mang đến cho các nước đang phát triển nhiều cơ hội và thách thức đáng kể. Hãy cùng điểm qua những tác động này một cách chi tiết:

Cơ hội

 • Tự do hóa thương mại mở rộng: Toàn cầu hóa đã làm giảm giới hạn về thuế quan giữa các nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa lưu thông. Ví dụ, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với hầu hết các quốc gia trên thế giới sau khi gia nhập WTO. Kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta không ngừng tăng lên. Năm 2007 đạt 111,4 tỉ USD.

 • Đón đầu công nghiệp hiện đại: Các nước đang phát triển có thể áp dụng công nghệ và kiến thức hiện đại vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

 • Chuyển giao thành tựu về khoa học và công nghệ: Các nước đang phát triển có thể nhận được những thành tựu mới về khoa học, công nghệ, tổ chức quản lí và sản xuất từ các nước khác. Ví dụ, nhiều nước như Hàn Quốc, Xin-ga-po, Bra-xin đã trở thành nước công nghiệp mới nhờ hội nhập vào xu thế toàn cầu hóa.

 • Chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế: Các nước có thể chủ động khai thác thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của các nước khác.

 • Áp lực cạnh tranh về giá cả và chất lượng: Các nước đối mặt với áp lực lớn trong cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, cũng có những rào cản mà các nước phát triển đặt ra để ngăn chặn hàng hóa của các nước đang phát triển tiếp cận thị trường của họ. Điều này được thể hiện qua việc áp đặt luật chống bán phá giá hoặc các rào cản về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thách thức

Toàn cầu hóa cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho tự nhiên và môi trường sống:

 • Suy thoái môi trường toàn cầu: Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với môi trường. Nhiều nước, bao gồm Việt Nam, đang đối mặt với những hiểm hoạ của thiên tai, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Tác động của khu vực hóa đối với các nước đang phát triển

Khu vực hóa cũng mang đến cho các nước đang phát triển nhiều cơ hội và thách thức riêng. Hãy cùng điểm qua những tác động này:

Cơ hội

 • Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế: Khu vực hóa tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư và dịch vụ giữa các quốc gia và các khu vực với nhau.

 • Lợi ích kinh tế của các nước thành viên: Các nước thành viên trong một tổ chức khu vực được hưởng lợi kinh tế từ việc tham gia vào tổ chức này.

 • Mở cửa thị trường: Khu vực hóa thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường và tạo ra các thị trường khu vực rộng lớn, tạo nền tảng cho quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.

Thách thức

Tuy nhiên, xu hướng khu vực hóa kinh tế cũng đặt ra một số thách thức như:

 • Tính tự chủ kinh tế: Mỗi quốc gia phải đảm bảo tính tự chủ kinh tế của mình trong quá trình tham gia vào khu vực hóa.

 • Cạnh tranh giữa các quốc gia cùng khu vực: Các nước có cùng lợi thế phát triển kinh tế sẽ đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Ví dụ, các mặt hàng nông sản của Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh từ nông sản của Thái Lan.

 • Cạnh tranh giữa các khu vực: Các khu vực cũng cạnh tranh với nhau trong quá trình khu vực hóa kinh tế.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các bài tập khác trong sách giáo khoa Địa lí 11 – Chân trời sáng tạo, hãy truy cập Bí Kíp Điểm 10. Cùng nhau chinh phục kiến thức Địa lí và đạt điểm 10 thôi nào!