Giải SGK Công nghệ 8 (Cánh diều) Bài 14: Lắp ráp mạch điều khiển cơ bản sử dụng mô đun cảm biến

Hãy cho biết loại mô đun cảm biện nào được sử dụng trong mạch điều khiển

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lắp ráp mạch điều khiển cơ bản sử dụng mô đun cảm biến và các ứng dụng của chúng.

Một số mạch điện điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến

Hãy quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.3 và cho biết chức năng của mạch điều khiển cũng như loại mô đun cảm biến được sử dụng.

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.3 và cho biết: Chức năng của mạch điều khiển

Hãy quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.5 và cho biết chức năng của mạch điều khiển cũng như loại mô đun cảm biến được sử dụng.

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.5 và cho biết: Chức năng của mạch điều khiển

Hãy quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.7 và cho biết chức năng của mạch điều khiển cũng như loại mô đun cảm biến được sử dụng.

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.7 và cho biết: Chức năng của mạch điều khiển

Thực hành lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến

Hãy tìm hiểu một ứng dụng khác của mô đun cảm biến ánh sáng: nêu chức năng, đề xuất ý tưởng về sơ đồ lắp ráp và chia sẻ với các bạn trong lớp.

Em hãy tìm hiểu một ứng dụng khác của mô đun cảm biến ánh sáng

Hãy lên ý tưởng cho việc lắp ráp mô đun cảm biến đã học sử dụng trong gia đình.

Để lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp.
 2. Lựa chọn thiết bị và dụng cụ.
 3. Lắp ráp mạch điều khiển.
 4. Kiểm tra và thử mạch.

Đó là các bước đơn giản để lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến. Hãy thử áp dụng chúng trong gia đình của bạn!

Xem thêm lời giải SGK Công Nghệ 8 Cánh Diều hay, chi tiết khác tại Bí Kíp Điểm 10.

Giải SGK Công nghệ 8 (Cánh diều) Bài 14: Lắp ráp mạch điều khiển cơ bản sử dụng mô đun cảm biến - Bí Kíp Điểm 10

Giải SGK Công nghệ 8 (Cánh diều) Bài 14: Lắp ráp mạch điều khiển cơ bản sử dụng mô đun cảm biến

Giải SGK Công nghệ 8 (Cánh diều) Bài 14: Lắp ráp mạch điều khiển cơ bản sử dụng mô đun cảm biến

Hãy cho biết loại mô đun cảm biện nào được sử dụng trong mạch điều khiển

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lắp ráp mạch điều khiển cơ bản sử dụng mô đun cảm biến và các ứng dụng của chúng.

Một số mạch điện điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến

Hãy quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.3 và cho biết chức năng của mạch điều khiển cũng như loại mô đun cảm biến được sử dụng.

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.3 và cho biết: Chức năng của mạch điều khiển

 • Chức năng của mạch điều khiển là đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
 • Loại mô đun cảm biến được sử dụng là mô đun cảm biến ánh sáng Cds.

Hãy quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.5 và cho biết chức năng của mạch điều khiển cũng như loại mô đun cảm biến được sử dụng.

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.5 và cho biết: Chức năng của mạch điều khiển

 • Chức năng của mạch điều khiển là:
  • Khi nhiệt độ lò ấp trứng thấp hơn 37oC, đèn tự động sáng để tăng nhiệt cho lò ấp trứng.
  • Khi nhiệt độ lò ấp trứng cao hơn 38,5oC, đèn tự động tắt, ngừng cấp nhiệt cho lò ấp trứng.
 • Loại mô đun cảm biến được sử dụng là mô đun cảm biến nhiệt độ.

Hãy quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.7 và cho biết chức năng của mạch điều khiển cũng như loại mô đun cảm biến được sử dụng.

Quan sát sơ đồ mạch điều khiển ở Hình 14.7 và cho biết: Chức năng của mạch điều khiển

 • Chức năng của mạch điều khiển là:
  • Khi độ ẩm của đất thấp, động cơ bơm nước hoạt động để tưới nước cho vườn rau.
  • Khi độ ẩm của đất cao, động cơ dừng bơm nước.
 • Loại mô đun cảm biến được sử dụng là mô đun cảm biến độ ẩm của đất.

Thực hành lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến

Hãy tìm hiểu một ứng dụng khác của mô đun cảm biến ánh sáng: nêu chức năng, đề xuất ý tưởng về sơ đồ lắp ráp và chia sẻ với các bạn trong lớp.

 • Chức năng của ứng dụng này cũng là đèn tự động sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
 • Dưới đây là sơ đồ lắp ráp cho ứng dụng này:

Em hãy tìm hiểu một ứng dụng khác của mô đun cảm biến ánh sáng

Hãy lên ý tưởng cho việc lắp ráp mô đun cảm biến đã học sử dụng trong gia đình.

Để lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp.
 2. Lựa chọn thiết bị và dụng cụ.
 3. Lắp ráp mạch điều khiển.
 4. Kiểm tra và thử mạch.

Đó là các bước đơn giản để lắp ráp mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến. Hãy thử áp dụng chúng trong gia đình của bạn!

Xem thêm lời giải SGK Công Nghệ 8 Cánh Diều hay, chi tiết khác tại Bí Kíp Điểm 10.