Vật nuôi khỏe mạnh, phát triển nhanh chóng và ít bị bệnh là nhờ việc nuôi dưỡng và chăm sóc đúng cách. Vậy, làm thế nào để nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi hiệu quả? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Vai trò của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe và đảm bảo chất lượng của chúng. Việc này đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đàn con. Để hiểu rõ hơn, hãy quan sát Hình 10.1 sau:

Hình 10.1 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi bao gồm các công việc như cung cấp thức ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho chúng.

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con

Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con có những đặc điểm riêng, khác với vật nuôi trưởng thành. Hãy quan sát Hình 10.2 dưới đây để hiểu rõ hơn về công việc cần làm ở mỗi hình.

Hình 10.2 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống cũng đòi hỏi những biện pháp đặc biệt. Hãy đọc nội dung Mục III và quan sát Hình 10.3 để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách chăm sóc vật nuôi đực giống.

Hình 10.3 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản

Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản cũng rất quan trọng. Hãy đọc nội dung Mục IV và quan sát Hình 10.4 để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.

Hình 10.4 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản

Luyện tập & Vận dụng

Cuối bài viết, hãy tham gia luyện tập để nắm vững thông tin đã học. Quan sát hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trong gia đình hoặc địa phương bạn, và cho biết những công việc nào đã làm tốt và nào cần cải thiện. Sau đó, hãy trao đổi với người thân và đề xuất biện pháp khắc phục.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chương khác trong sách giáo trình Công nghệ lớp 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống, hãy truy cập bikipdiem10.com.

Đừng quên ôn tập chương 2 với các bài viết như “Giới thiệu về chăn nuôi”, “Phòng và trị bệnh cho vật nuôi”, “Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ” và “Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trọng gia đình”.

Author: Bí Kíp Điểm 10

Giải SGK Công nghệ 7 Bài 10 (Kết nối tri thức): Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi - Bí Kíp Điểm 10

Giải SGK Công nghệ 7 Bài 10 (Kết nối tri thức): Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Vật nuôi khỏe mạnh, phát triển nhanh chóng và ít bị bệnh là nhờ việc nuôi dưỡng và chăm sóc đúng cách. Vậy, làm thế nào để nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi hiệu quả? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Vai trò của nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe và đảm bảo chất lượng của chúng. Việc này đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đàn con. Để hiểu rõ hơn, hãy quan sát Hình 10.1 sau:

Hình 10.1 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi bao gồm các công việc như cung cấp thức ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho chúng.

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con

Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con có những đặc điểm riêng, khác với vật nuôi trưởng thành. Hãy quan sát Hình 10.2 dưới đây để hiểu rõ hơn về công việc cần làm ở mỗi hình.

Hình 10.2 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi con

  • Hình a: Cho bê con bú thêm sữa để tăng sức đề kháng và duy trì sự sống, vì chưa hấp thu được đủ chất dinh dưỡng từ thức ăn.
  • Hình b: Sưởi ấm cho gà con để tránh lạnh và nhiễm bệnh.

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống cũng đòi hỏi những biện pháp đặc biệt. Hãy đọc nội dung Mục III và quan sát Hình 10.3 để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách chăm sóc vật nuôi đực giống.

Hình 10.3 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống

  • Ý nghĩa của việc chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống là để có khả năng phối giống tốt và cho ra đời các con với chất lượng cao.
  • Biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống bao gồm việc đảm bảo chế độ ăn uống đúng chất lượng, vệ sinh chuồng trại và tăng cường vận động.

Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản

Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản cũng rất quan trọng. Hãy đọc nội dung Mục IV và quan sát Hình 10.4 để hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách chăm sóc vật nuôi cái sinh sản.

Hình 10.4 - Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản

  • Ý nghĩa của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản là ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đàn con.
  • Biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản bao gồm việc bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc phù hợp cho từng giai đoạn.

Luyện tập & Vận dụng

Cuối bài viết, hãy tham gia luyện tập để nắm vững thông tin đã học. Quan sát hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trong gia đình hoặc địa phương bạn, và cho biết những công việc nào đã làm tốt và nào cần cải thiện. Sau đó, hãy trao đổi với người thân và đề xuất biện pháp khắc phục.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chương khác trong sách giáo trình Công nghệ lớp 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống, hãy truy cập bikipdiem10.com.

Đừng quên ôn tập chương 2 với các bài viết như “Giới thiệu về chăn nuôi”, “Phòng và trị bệnh cho vật nuôi”, “Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ” và “Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trọng gia đình”.

Author: Bí Kíp Điểm 10