Giải SGK Công nghệ 10: Hình chiếu vuông góc – Bí kíp Điểm 10

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao hình chiếu của quả bóng không phải là hình tròn? Và khi nào hình chiếu của quả bóng này lại là hình tròn? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình chiếu vuông góc và những điều thú vị xung quanh nó.

Giải Công nghệ 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc - Cánh diều

I. Phương pháp hình chiếu vuông góc

Câu hỏi 1 trang 45 Công nghệ 10: Vật thể nằm ở vị trí nào so với mặt phẳng hình chiếu theo hướng chiếu của người quan sát?

Vật thể nằm ở vị trí mặt trước, song song so với mặt phẳng hình chiếu theo hướng chiếu của người quan sát.

Câu hỏi 2 trang 46 Công nghệ 10: Vì sao phải xoay mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh về trùng với mặt phẳng hình chiếu đứng?

Vì khi lập bản vẽ, người ta thể hiện trên mặt phẳng giấy.

Câu hỏi 3 trang 46 Công nghệ 10: Quan sát các hình chiếu trên hình 9.4 và cho biết quan hệ về vị trí giữa các hình chiếu đó với nhau.

Quan hệ về vị trí giữa các hình chiếu đó với nhau là các hình chiếu đó vuông góc với nhau từng đôi một.

Câu hỏi 4 trang 46 Công nghệ 10: Đọc tên các hình chiếu trên hình 9.4

Tên các hình chiếu trên hình 9.4 là:

Câu hỏi 5 trang 46 Công nghệ 10: Chỉ rõ các nét đứt mảnh trên hình 9.4 thể hiện những cạnh nào của vật thể?

Các nét đứt mảnh trên hình 9.4 thể hiện cạnh khuất của vật thể vẽ bằng nét đứt mảnh.

II. Vẽ hình chiếu vuông góc

Câu hỏi 1 trang 47 Công nghệ 10: Vật thể trên hình 9.7 được tạo thành từ mấy khối? Đọc kích thước của các khối đó.

Vật thể trên hình 9.7 được tạo thành từ khối hình cầu và khối hình hộp chữ nhật. Kích thước của các khối như sau:

Câu hỏi 2 trang 47 Công nghệ 10: Mặt nào của vật thể trên hình 9.7 nên được chọn để vẽ hình chiếu đứng, vì sao?

Mặt trước của vật thể nên được chọn làm hình chiếu đứng vì chọn như vậy mới nhìn được hình chiếu cạnh.

Câu hỏi 3 trang 47 Công nghệ 10: Tỉ lệ vẽ trong trường hợp này được chọn như thế nào để phù hợp với khổ giấy A4.

Tỉ lệ vẽ chọn nên là 1:10 để phù hợp với khổ giấy A4.

Câu hỏi 4 trang 47 Công nghệ 10: Quan sát hình 9.8 và cho biết: Cạnh nào của vật thể nên được chọn làm đường cơ sở trên hình chiếu đứng?

Cạnh đáy của vật thể nên được chọn làm đường cơ sở trên hình chiếu đứng.

Câu hỏi 5 trang 48 Công nghệ 10: Quan sát hình 9.9 và cho biết: Làm thế nào để xác định vị trí của hình chiếu bằng so với hình chiếu đứng?

Để xác định vị trí của hình chiếu bằng so với hình chiếu đứng, ta dùng đường gióng các phần của hình chiếu đứng xuống và vẽ các phần của hình chiếu bằng.

Câu hỏi 6 trang 48 Công nghệ 10: Kích thước chiều rộng của vật thể trên hình chiếu bằng được xác định như thế nào?

Kích thước chiều rộng của vật thể trên hình chiếu bằng được xác định qua kích thước vật thể và kích thước của hình chiếu đứng.

Câu hỏi 7 trang 48 Công nghệ 10: Quan sát hình 9.10 và cho biết: Làm thế nào để xác định vị trí của hình chiếu cạnh?

Để xác định vị trí của hình chiếu cạnh, ta gióng các cạnh của hình chiếu đứng và cạnh của hình chiều bằng để xác định các phần của hình chiếu cạnh.

Câu hỏi 8 trang 48 Công nghệ 10: Quan sát hình 9.11 và cho biết: Có bao nhiêu kích thước sẽ được ghi trên bản vẽ? Nên bố trí các kích thước như thế nào cho hợp lí nhất?

Trên bản vẽ sẽ có 7 kích thước được ghi. Kích thước nên được bố trí phân đều trên cả 3 hình chiếu.

Luyện tập trang 48 Công nghệ 10: Vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể cho ở hình 9.12

Giải Công nghệ 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc - Cánh diều

Xem thêm lời giải bài tập sgk Công nghệ 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Giải SGK Công nghệ 10 (Cánh diều) Bài 9: Hình chiếu vuông góc - Bí Kíp Điểm 10

Giải SGK Công nghệ 10 (Cánh diều) Bài 9: Hình chiếu vuông góc

Giải SGK Công nghệ 10: Hình chiếu vuông góc – Bí kíp Điểm 10

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao hình chiếu của quả bóng không phải là hình tròn? Và khi nào hình chiếu của quả bóng này lại là hình tròn? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình chiếu vuông góc và những điều thú vị xung quanh nó.

Giải Công nghệ 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc - Cánh diều

I. Phương pháp hình chiếu vuông góc

Câu hỏi 1 trang 45 Công nghệ 10: Vật thể nằm ở vị trí nào so với mặt phẳng hình chiếu theo hướng chiếu của người quan sát?

Vật thể nằm ở vị trí mặt trước, song song so với mặt phẳng hình chiếu theo hướng chiếu của người quan sát.

Câu hỏi 2 trang 46 Công nghệ 10: Vì sao phải xoay mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh về trùng với mặt phẳng hình chiếu đứng?

Vì khi lập bản vẽ, người ta thể hiện trên mặt phẳng giấy.

Câu hỏi 3 trang 46 Công nghệ 10: Quan sát các hình chiếu trên hình 9.4 và cho biết quan hệ về vị trí giữa các hình chiếu đó với nhau.

Quan hệ về vị trí giữa các hình chiếu đó với nhau là các hình chiếu đó vuông góc với nhau từng đôi một.

Câu hỏi 4 trang 46 Công nghệ 10: Đọc tên các hình chiếu trên hình 9.4

Tên các hình chiếu trên hình 9.4 là:

 • Hình chiếu A: hình chiếu đứng
 • Hình chiếu B: hình chiếu bằng
 • Hình chiếu C: hình chiếu cạnh

Câu hỏi 5 trang 46 Công nghệ 10: Chỉ rõ các nét đứt mảnh trên hình 9.4 thể hiện những cạnh nào của vật thể?

Các nét đứt mảnh trên hình 9.4 thể hiện cạnh khuất của vật thể vẽ bằng nét đứt mảnh.

II. Vẽ hình chiếu vuông góc

Câu hỏi 1 trang 47 Công nghệ 10: Vật thể trên hình 9.7 được tạo thành từ mấy khối? Đọc kích thước của các khối đó.

Vật thể trên hình 9.7 được tạo thành từ khối hình cầu và khối hình hộp chữ nhật. Kích thước của các khối như sau:

 • Mặt trước: Khối hình chữ T ngược ( 60 – 20- 45)
 • Mặt trái:
  • Khối hình cầu: Ø20 (đường kính 20 cm)
  • Khối dạng chữ L: gồm hai khối trụ ( có kích thước 40-20-20 và 40- 20- 20)
 • Mặt trên:
  • Khối hình hộp chữ nhật: ( 60 – 40 – 20)

Câu hỏi 2 trang 47 Công nghệ 10: Mặt nào của vật thể trên hình 9.7 nên được chọn để vẽ hình chiếu đứng, vì sao?

Mặt trước của vật thể nên được chọn làm hình chiếu đứng vì chọn như vậy mới nhìn được hình chiếu cạnh.

Câu hỏi 3 trang 47 Công nghệ 10: Tỉ lệ vẽ trong trường hợp này được chọn như thế nào để phù hợp với khổ giấy A4.

Tỉ lệ vẽ chọn nên là 1:10 để phù hợp với khổ giấy A4.

Câu hỏi 4 trang 47 Công nghệ 10: Quan sát hình 9.8 và cho biết: Cạnh nào của vật thể nên được chọn làm đường cơ sở trên hình chiếu đứng?

Cạnh đáy của vật thể nên được chọn làm đường cơ sở trên hình chiếu đứng.

Câu hỏi 5 trang 48 Công nghệ 10: Quan sát hình 9.9 và cho biết: Làm thế nào để xác định vị trí của hình chiếu bằng so với hình chiếu đứng?

Để xác định vị trí của hình chiếu bằng so với hình chiếu đứng, ta dùng đường gióng các phần của hình chiếu đứng xuống và vẽ các phần của hình chiếu bằng.

Câu hỏi 6 trang 48 Công nghệ 10: Kích thước chiều rộng của vật thể trên hình chiếu bằng được xác định như thế nào?

Kích thước chiều rộng của vật thể trên hình chiếu bằng được xác định qua kích thước vật thể và kích thước của hình chiếu đứng.

Câu hỏi 7 trang 48 Công nghệ 10: Quan sát hình 9.10 và cho biết: Làm thế nào để xác định vị trí của hình chiếu cạnh?

Để xác định vị trí của hình chiếu cạnh, ta gióng các cạnh của hình chiếu đứng và cạnh của hình chiều bằng để xác định các phần của hình chiếu cạnh.

Câu hỏi 8 trang 48 Công nghệ 10: Quan sát hình 9.11 và cho biết: Có bao nhiêu kích thước sẽ được ghi trên bản vẽ? Nên bố trí các kích thước như thế nào cho hợp lí nhất?

Trên bản vẽ sẽ có 7 kích thước được ghi. Kích thước nên được bố trí phân đều trên cả 3 hình chiếu.

Luyện tập trang 48 Công nghệ 10: Vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể cho ở hình 9.12

Giải Công nghệ 10 Bài 9: Hình chiếu vuông góc - Cánh diều

Xem thêm lời giải bài tập sgk Công nghệ 10 Cánh diều hay, chi tiết khác: