Hóa học 11 là một môn học quan trọng, đòi hỏi sự chú ý và kiên nhẫn từ các bạn học sinh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chất không phải là hydrocarbon thông qua các bài tập trong chương 4. Cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Chất không phải là hydrocarbon

Trong bài 18, chúng ta được hỏi về chất nào không phải là hydrocarbon. Đáp án đúng là D, CH3-CH2-OH. Hợp chất này không chỉ chứa các nguyên tử C và H, mà còn có nguyên tử O, do đó nó thuộc loại dẫn xuất của hydrocarbon.

Trong bài 18.2, chúng ta được yêu cầu nhận xét về các hydrocarbon. Tất cả các nhận định đều đúng, nên đáp án đúng là D.

Trong bài 18.3, chúng ta phải tìm tên gọi của chất không đúng. Đáp án đúng là A, hợp chất có tên đúng là trans-but-2-ene.

Trong bài 18.4, chúng ta cần tìm số chất ở thể lỏng trong điều kiện thường. Đáp án đúng là B, chỉ có 2 chất là benzene và toluene ở thể lỏng trong điều kiện thường.

Trong bài 18.5, chúng ta phải nhận xét về các phản ứng của alkane, alkene và alkyne. Đáp án đúng là D, vì styrene có thể tham gia phản ứng thế dễ hơn phản ứng cộng.

Trong bài 18.6, chúng ta được hỏi về hợp chất X khi tác dụng với chlorine. Đáp án đúng là B, tên gọi của X là isopentane.

Trong bài 18.7, chúng ta phải tìm chất lỏng X có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4. Đáp án đúng là C, hợp chất C6H5CH=CH2 có tên là styrene.

Trong bài 18.8, chúng ta cần tìm số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa. Đáp án đúng là B, các chất tác dụng là propyne và but-1-yne.

Trong bài 18.9, chúng ta được yêu cầu nhận xét về các chất được sử dụng. Tất cả các phát biểu đều đúng, nên đáp án đúng là A.

Trong bài 18.10, chúng ta cần tìm trạng thái của các hydrocarbon ở điều kiện thường. Các chất khí là ethane, ethylene, acetylene và butane; các chất lỏng là benzene và styrene; và chất rắn là naphtalene.

Trong bài 18.11, chúng ta phải viết đồng phân và gọi tên các alkane, alkene, alkyne và đồng đẳng của benzene. Chi tiết có thể xem trong hình ảnh bên dưới.

Đồng phân và gọi tên các alkane, alkene, alkyne và đồng đẳng của benzene

Cuối cùng, trong bài 18.12 và 18.13, chúng ta được yêu cầu hoàn thành sơ đồ chuyển hoá và viết các phương trình hoá học. Chi tiết có thể xem trong hình ảnh bên dưới.

Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá và viết các phương trình hoá học

Giải SBT Hoá học 11 (Kết nối tri thức) Bài 18: Ôn tập chương 4 - Bí Kíp Điểm 10

Giải SBT Hoá học 11 (Kết nối tri thức) Bài 18: Ôn tập chương 4

Hóa học 11 là một môn học quan trọng, đòi hỏi sự chú ý và kiên nhẫn từ các bạn học sinh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chất không phải là hydrocarbon thông qua các bài tập trong chương 4. Cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Chất không phải là hydrocarbon

Trong bài 18, chúng ta được hỏi về chất nào không phải là hydrocarbon. Đáp án đúng là D, CH3-CH2-OH. Hợp chất này không chỉ chứa các nguyên tử C và H, mà còn có nguyên tử O, do đó nó thuộc loại dẫn xuất của hydrocarbon.

Trong bài 18.2, chúng ta được yêu cầu nhận xét về các hydrocarbon. Tất cả các nhận định đều đúng, nên đáp án đúng là D.

Trong bài 18.3, chúng ta phải tìm tên gọi của chất không đúng. Đáp án đúng là A, hợp chất có tên đúng là trans-but-2-ene.

Trong bài 18.4, chúng ta cần tìm số chất ở thể lỏng trong điều kiện thường. Đáp án đúng là B, chỉ có 2 chất là benzene và toluene ở thể lỏng trong điều kiện thường.

Trong bài 18.5, chúng ta phải nhận xét về các phản ứng của alkane, alkene và alkyne. Đáp án đúng là D, vì styrene có thể tham gia phản ứng thế dễ hơn phản ứng cộng.

Trong bài 18.6, chúng ta được hỏi về hợp chất X khi tác dụng với chlorine. Đáp án đúng là B, tên gọi của X là isopentane.

Trong bài 18.7, chúng ta phải tìm chất lỏng X có khả năng làm nhạt màu dung dịch KMnO4. Đáp án đúng là C, hợp chất C6H5CH=CH2 có tên là styrene.

Trong bài 18.8, chúng ta cần tìm số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa. Đáp án đúng là B, các chất tác dụng là propyne và but-1-yne.

Trong bài 18.9, chúng ta được yêu cầu nhận xét về các chất được sử dụng. Tất cả các phát biểu đều đúng, nên đáp án đúng là A.

Trong bài 18.10, chúng ta cần tìm trạng thái của các hydrocarbon ở điều kiện thường. Các chất khí là ethane, ethylene, acetylene và butane; các chất lỏng là benzene và styrene; và chất rắn là naphtalene.

Trong bài 18.11, chúng ta phải viết đồng phân và gọi tên các alkane, alkene, alkyne và đồng đẳng của benzene. Chi tiết có thể xem trong hình ảnh bên dưới.

Đồng phân và gọi tên các alkane, alkene, alkyne và đồng đẳng của benzene

Cuối cùng, trong bài 18.12 và 18.13, chúng ta được yêu cầu hoàn thành sơ đồ chuyển hoá và viết các phương trình hoá học. Chi tiết có thể xem trong hình ảnh bên dưới.

Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá và viết các phương trình hoá học