Chào mừng bạn đến với bài viết “Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 1 (Cánh diều năm 2023) có đáp án”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xem qua đề thi Toán lớp 1 giữa học kì 1 với các câu hỏi thú vị.

Bài 1: Điền dấu thích hợp

Trong bài này, chúng ta cần điền các dấu >, <, = vào chỗ chấm.

Bài 2: Tính

Bài 2 yêu cầu chúng ta tính toán các phép tính đơn giản.

Bài 3: Điền dấu thích hợp

Trong bài này, chúng ta cần điền các dấu >, <, = vào chỗ chấm.

Bài 4: Điền số thích hợp

Bài 4 yêu cầu chúng ta điền số vào chỗ trống.

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Bài 5: Viết phép tính thích hợp

Bài 5 yêu cầu chúng ta viết phép tính thích hợp vào chỗ trống.

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Bài 6: Số?

Bài 6 yêu cầu chúng ta điền số vào chỗ trống.

Hình vẽ dưới đây có …. hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …. hình tròn.

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đề thi Toán lớp 1 giữa kỳ 1. Chúc bạn sẽ có một kỳ thi tốt đẹp và đạt được nhiều điểm cao.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 1 (Cánh diều năm 2023) có đáp án - Bí Kíp Điểm 10

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 1 (Cánh diều năm 2023) có đáp án

Chào mừng bạn đến với bài viết “Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 1 (Cánh diều năm 2023) có đáp án”. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xem qua đề thi Toán lớp 1 giữa học kì 1 với các câu hỏi thú vị.

Bài 1: Điền dấu thích hợp

Trong bài này, chúng ta cần điền các dấu >, <, = vào chỗ chấm.

 • 1 …. 5
 • 2 + 3 …. 6
 • 7 …. 1 + 2
 • 4 … 3
 • 8 …. 8
 • 10 …. 10

Bài 2: Tính

Bài 2 yêu cầu chúng ta tính toán các phép tính đơn giản.

 • 2 + 2 = ….
 • 1 + 3 = ….
 • 0 + 5 = ….
 • 1 + 4 = ….
 • 1 + 1 = ….
 • 2 + 3 = ….

Bài 3: Điền dấu thích hợp

Trong bài này, chúng ta cần điền các dấu >, <, = vào chỗ chấm.

 • 2 + 1 …. 1 + 1
 • 5 …. 1 + 2
 • 4 …. 1 + 1
 • 2 + 2 …. 5
 • 3 …. 1 + 2
 • 2 + 0 …. 2 + 1

Bài 4: Điền số thích hợp

Bài 4 yêu cầu chúng ta điền số vào chỗ trống.

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

 • 4 = 3 + …..
 • 1 + …. = 5
 • 5 + …. = 5
 • …. = 4
 • 2 + …. = 2 + 4
 • …. = 4

Bài 5: Viết phép tính thích hợp

Bài 5 yêu cầu chúng ta viết phép tính thích hợp vào chỗ trống.

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Bài 6: Số?

Bài 6 yêu cầu chúng ta điền số vào chỗ trống.

Hình vẽ dưới đây có …. hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …. hình tròn.

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 1

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đề thi Toán lớp 1 giữa kỳ 1. Chúc bạn sẽ có một kỳ thi tốt đẹp và đạt được nhiều điểm cao.