Chuyển động tổng hợp là một trong những khái niệm quan trọng trong lĩnh vực vật lý. Để giúp bạn hiểu rõ về chủ đề này, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp 30 bài tập chi tiết về Chuyển động tổng hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu một số bài tập và đáp án cụ thể để bạn nắm vững kiến thức này.

Lý thuyết

Độ dịch chuyển tổng hợp – Vận tốc tổng hợp

a. Tính tương đối của chuyển động

Chuyển động có tính tương đối. Một vật có thể xem như đứng yên trong một hệ quy chiếu nhưng lại chuyển động trong một hệ quy chiếu khác. Ví dụ, khi chúng ta đứng yên trên một con tàu đang chuyển động, chúng ta có thể cảm nhận được chuyển động của cây cối ven đường.

b. Độ dịch chuyển tổng hợp – vận tốc tổng hợp

Để tính toán độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp, chúng ta sử dụng biểu thức d→13=d→12+d→23. Ở đây, vật 1 là vật chuyển động đang xét, vật 2 là vật được chọn làm gốc của hệ quy chiếu chuyển động và vật 3 là vật được chọn làm gốc của hệ quy chiếu đứng yên.

Bài tập tự luyện

Câu 1: Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng AB. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với tốc độ trung bình là 20 km/h, trong nửa thời gian của thời gian còn lại đi với tốc độ trung bình là 10 km/h, sau cùng dắt bộ với tốc độ trung bình là 5 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường.

A. 15,3 km/h.
B. 10,9 km/h.
C. 12 km/h.
D. 9 km/h.

Câu 2: Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên một đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 80 km/h và 60 km/h. Tính vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai biết hai đầu máy chạy ngược chiều.

A. 100 km/h.
B. 20 km/h.
C. 50 km/h.
D. 140 km/h.

Câu 3: Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3h, khi chạy ngược dòng về mất 6h. Hỏi nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước thì từ A đến B mất bao lâu?

A. 12 h.
B. 10 h.
C. 9 h.
D. 3 h.

Câu 4: Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về A. Biết rằng tốc độ của thuyền trong nước yên lặng là 5 km/h, tốc độ nước chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền.

A. 2 giờ 30 phút.
B. 2 giờ.
C. 1 giờ.
D. 1,5 giờ.

Câu 5: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 9 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

A. v = 14 km/h
B. v = 21 km/h
C. v = 9 km/h
D. v = 5 km/h

Nếu bạn muốn xem thêm các dạng câu hỏi và bài tập liên quan khác, hãy truy cập Bí Kíp Điểm 10 để có thêm nhiều tài liệu hữu ích.

Bí Kíp Điểm 10

30 bài tập về Chuyển động tổng hợp (2024) có đáp án chi tiết nhất - Bí Kíp Điểm 10

30 bài tập về Chuyển động tổng hợp (2024) có đáp án chi tiết nhất

Chuyển động tổng hợp là một trong những khái niệm quan trọng trong lĩnh vực vật lý. Để giúp bạn hiểu rõ về chủ đề này, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp 30 bài tập chi tiết về Chuyển động tổng hợp. Bài viết này sẽ giới thiệu một số bài tập và đáp án cụ thể để bạn nắm vững kiến thức này.

Lý thuyết

Độ dịch chuyển tổng hợp – Vận tốc tổng hợp

a. Tính tương đối của chuyển động

Chuyển động có tính tương đối. Một vật có thể xem như đứng yên trong một hệ quy chiếu nhưng lại chuyển động trong một hệ quy chiếu khác. Ví dụ, khi chúng ta đứng yên trên một con tàu đang chuyển động, chúng ta có thể cảm nhận được chuyển động của cây cối ven đường.

b. Độ dịch chuyển tổng hợp – vận tốc tổng hợp

Để tính toán độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp, chúng ta sử dụng biểu thức d→13=d→12+d→23. Ở đây, vật 1 là vật chuyển động đang xét, vật 2 là vật được chọn làm gốc của hệ quy chiếu chuyển động và vật 3 là vật được chọn làm gốc của hệ quy chiếu đứng yên.

Bài tập tự luyện

Câu 1: Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng AB. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với tốc độ trung bình là 20 km/h, trong nửa thời gian của thời gian còn lại đi với tốc độ trung bình là 10 km/h, sau cùng dắt bộ với tốc độ trung bình là 5 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả quãng đường.

A. 15,3 km/h.
B. 10,9 km/h.
C. 12 km/h.
D. 9 km/h.

Câu 2: Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên một đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 80 km/h và 60 km/h. Tính vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai biết hai đầu máy chạy ngược chiều.

A. 100 km/h.
B. 20 km/h.
C. 50 km/h.
D. 140 km/h.

Câu 3: Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3h, khi chạy ngược dòng về mất 6h. Hỏi nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước thì từ A đến B mất bao lâu?

A. 12 h.
B. 10 h.
C. 9 h.
D. 3 h.

Câu 4: Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi lại trở về A. Biết rằng tốc độ của thuyền trong nước yên lặng là 5 km/h, tốc độ nước chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền.

A. 2 giờ 30 phút.
B. 2 giờ.
C. 1 giờ.
D. 1,5 giờ.

Câu 5: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 9 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là

A. v = 14 km/h
B. v = 21 km/h
C. v = 9 km/h
D. v = 5 km/h

Nếu bạn muốn xem thêm các dạng câu hỏi và bài tập liên quan khác, hãy truy cập Bí Kíp Điểm 10 để có thêm nhiều tài liệu hữu ích.

Bí Kíp Điểm 10